onderscheidenlijk

Thesaurus

onderscheidenlijk:

respectievelijk