nietszeggend

Thesaurus
Vertalingen

nietszeggend

abgedroschen, banal, fadecommonplace, dismal, tritebanal, vide de sens (nitˈsɛxənt)
bijvoeglijk naamwoord
met een weinig interessante inhoud of vorm een nietszeggend betoog