naderbijkomen

Vertalingen

naderbijkomen

approach, comecloser