met iemand afrekenen

Vertalingen

met iemand afrekenen

règler son compte à qn.