met algemene stemmen

Vertalingen

met algemene stemmen

einhellig

met algemene stemmen

withoneaccord

met algemene stemmen

à l'unanimité, unanimement