manifestatie

Thesaurus

manifestatie:

samenkomstuiterlijk, vertoon,
Vertalingen

manifestatie

demonstration, protestmanifestation, émanation (manifɛs'ta(t)si)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -s
het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt duidelijk te maken een manifestatie tegen de bouw van een kerncentrale