lomp

Thesaurus
Vertalingen

lomp

arg, barsch, Fetzen, grob, Hader, Lappen, ungezogen, unverfroren, klobigcoarse, rag, rude, crude, harsh, scrapchiffon, grossier, impoli, lambeau, rustique, vulgaire, gauche, rude, gauchement, grossier/-ière, grossièrement, loque, lourd, lourdement, massif, balourd, mufle, gros/grosselobo (lɔmp)
bijvoeglijk naamwoord
(van gedrag) onbeleefd en zonder rekening te houden met anderen