linksaf

Thesaurus

linksaf:

linksom
Vertalingen

linksaf

left, totheleft (ˈlɪŋksɑf)
bijwoord
rechtsaf (van een beweging) naar de linkerkant Sla linksaf bij de T-kruising.