afleiden uit

(doorverwezen van leidde af uit)
Vertalingen

afleiden uit

(ˈɑflɛidə(n) œyt)
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd leidde af uit , voltooid deelwoord heeft afgeleid uit
concluderen uit uit onderzoek afleiden dat nieuwe experimenten nodig zijn