legitimatie

Thesaurus

legitimatie:

legitimatiebewijs
Vertalingen

legitimatie

LegitimationID, I.D.papier d'identitéνομιμότηταlegitimitetlegitimidad合法性정당성legitimitetlegittimità合法性legitimidadeлегитимност (lexitiˈma(t)si)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -s
document waarmee je kunt bewijzen wie je bent