legerplaats

Vertalingen

legerplaats

camp, campement