kunstzinnig

Vertalingen

kunstzinnig

artiste, artistique, artistiquementartistic (kʏnstˈsɪnəx)
bijvoeglijk naamwoord
als je kunst (1) aanvoelt, of als iets daar blijk van geeft een kunstzinnig schilderij