koningshuis

Vertalingen

koningshuis

Dynastie, Herrschergesclechtdynastie, maison royale (ˈkonɪŋshœys)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -zen
directe familie van een koning of koningin