kinderarts

Vertalingen

kinderarts

pédiatrepediatrapediatrapediatricianπαιδίατροςpediatra소아과 (ˈkɪndərɑrts)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -en
specialist in ziekten van kinderen (1)