kenbaar

Vertalingen

kenbaar

knownconocidobekanntconhecidoمعروفkendttiedossaידוע알려진 (ˈkɛnbar)
bijvoeglijk naamwoord
(iets) zeggen of laten weten je gevoelens kenbaar maken eventuele klachten s.v.p. kenbaar maken bij de servicebalie