karaktertrekje

Thesaurus

karaktertrekje:

trekje