karakteristieke eigenschap

Vertalingen

karakteristieke eigenschap

attribut