kantonrechter

Vertalingen

kantonrechter

Amtsrichter (kɑnˈtɔnrɛxtər)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
rechter die minder zware zaken behandelt Een kantonrechter beslist over kwesties als familierelaties, boetes en werkrelaties.