jurylid

Vertalingen

jurylid

juré/jurée, jurémiembro del jurado (ˈʒyrilɪt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -leden
lid van een jury