jonkvrouw

Vertalingen

jonkvrouw

Dame

jonkvrouw

dame, lady, king, queen

jonkvrouw

donzela

jonkvrouw

regina