intelligentiequotiënt

Vertalingen

intelligentiequotiënt

I.Q., intelligence quotient

intelligentiequotiënt

Intelligenzquotient