inherent

Vertalingen

inherent

incidentinerente (ɪnheˈrɛnt)
bijvoeglijk naamwoord
van nature Kernenergie is inherent onveilig. Geweld is inherent aan terreurbewegingen.