individualist

(doorverwezen van individualiste)
Vertalingen

individualist

(ɪndividuwaˈlist) mannelijk meervoud -en

individualiste

Individualistindividualistindividualista (ɪndividuwaˈlistə) vrouwelijk meervoud -n
zelfstandig naamwoord
iemand die zich onafhankelijk gedraagt en zelfstandig denkt Hij trekt zich niets aan van wat anderen vinden, hij is een echte individualist.