inconsequent

Vertalingen

inconsequent

inconsistentinconséquemment, inconséquent不一致inconsistenteασυνεπήςнесъвместимиincoerenteinkonsekventniezgodne不一致nekonzistentní (ɪnkɔnsəˈkwɛnt)
bijvoeglijk naamwoord
consequent niet volgens hetzelfde patroon een inconsequente redenering een wet inconsequent toepassen