imam

Vertalingen

imam

伊玛目imamИмам伊瑪目imamイマームИмамimán이맘imamImamImamImamאימאם (iˈmam)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
geestelijk leider en leraar bij de islam