imago

Vertalingen

imago

image de marque, imageimage이미지imagemBildイメージimagen (iˈmaxo)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -'s
beeld dat mensen hebben van (iets of iemand) Hij heeft het imago van een vrouwenverleider.