ijscoman

Vertalingen

ijscoman

(ˈɛiskomɑn)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -nen
man die ijsjes verkoopt De ijscoman staat vandaag weer met zijn ijscokarretje op de hoek.