iets bij zich hebben

Vertalingen

iets bij zich hebben

avoir qc sur soi