huurhuis

Vertalingen

huurhuis

hiredhouse, housetolet, rentedhouse (ˈhyrhœys)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -huizen
huis dat je huurt Wij wonen in een huurhuis, omdat we geen huis kunnen kopen.