hoffelijkheid

Vertalingen

hoffelijkheid

politeness

hoffelijkheid

cortesia