hijgen

(doorverwezen van hijgde)
Thesaurus

hijgen:

puffen
Vertalingen

hijgen

haleter, souffleracezar (ˈhɛixə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd hijgde , voltooid deelwoord heeft gehijgd
snel en heftig ademen Hij hijgt van het harde lopen.