hervormd

Vertalingen

hervormd

reformedréforméreformadaμεταρρύθμισηreformeretriformato改革改革改革 (hɛrˈvɔrmt)
bijvoeglijk naamwoord
als iets of iemand bij een bepaald protestants geloof hoort Zij is hervormd, haar man is gereformeerd. naar een hervormde kerk gaan