heftig

Thesaurus
Vertalingen

heftig

heftigterrible, violemment, violent, explosif, grand, vif/vive, vivement (ˈhɛftəx)
bijvoeglijk naamwoord
fel en hevig een heftige discussie