heft

Vertalingen

heft

Gefäß, Griff, Handhabe, Heft, Knauf, Stielknob, handlemanche (hɛft)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -en
handvat van een mes
zelf het initiatief nemen
zorgen dat je de baas blijft of de leiding houdt