klaarspelen

(doorverwezen van heeft klaargespeeld)
Zoekopdrachten gerelateerd aan heeft klaargespeeld: enthousiasmeren
Vertalingen

klaarspelen

Erfolg haben, gelingensucceed, finishabouter, arriver, parvenir, réussirriuscire, seguire (ˈklarspelə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd speelde klaar , voltooid deelwoord heeft klaargespeeld
zorgen dat (iets positiefs of negatiefs) lukt Zij speelde het klaar het probleem op te lossen. Hij heeft het klaargespeeld om het computersysteem plat te leggen.