musiceren

(doorverwezen van heeft gemusiceerd)
Vertalingen

musiceren

musizierenmakemusic (myziˈserə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd musiceerde , voltooid deelwoord heeft gemusiceerd
muziek maken op een instrument