krijsen

(doorverwezen van heeft gekrijst)
Vertalingen

krijsen

gröhlenchanter, striduler, braire, piaulercry, shriek尖叫krijsen尖叫 (ˈkrɛisə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd krijste , voltooid deelwoord heeft gekrijst
hard schreeuwen en vaak daarbij huilen