bemiddelen

(doorverwezen van heeft bemiddeld)
Zoekopdrachten gerelateerd aan heeft bemiddeld: begeren, bemiddeling, beproefd, betrekkelijk
Thesaurus

bemiddelen:

tussenkomen
Vertalingen

bemiddelen

vermittelnactasagent, mediate, judgeprocurer, intervenir (dans), négocier, intercéder, intervenir调解mediarmediarmediacjiלתווךmedla중재mediaremægle調解 (bəˈmɪdələ(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd bemiddelde , voltooid deelwoord heeft bemiddeld
als tussenpersoon proberen twee partijen met elkaar in contact brengen of tot overeenstemming te brengen bemiddelen in een conflict