hectare

Vertalingen

hectare

Hektarhectareгектархектар公頃ヘクタールهكتار公顷 (hɛkˈtarə)
zelfstandig naamwoord meervoud -n, -s
<maat voor de oppervlakte van iets> 100 are of 10.000 vierkante meter 150 hectare landbouwgrond