handicap

Vertalingen

handicap

handicap, désavantagediscapacidaddeficiênciaالإعاقةhandicap障害者funktionshinderพิการ (ˈhɛndikɛp)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
lichamelijke of geestelijke beperking voorzieningen voor mensen met een handicap verstandelijk gehandicapt