afhaken

(doorverwezen van haakte af)
Thesaurus

afhaken:

stoppen
Vertalingen

afhaken

uncouple, unhookdétacher, décrocher, se débrancher (ˈɑfhakə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd haakte af , voltooid deelwoord heeft, is afgehaakt
ophouden met meedoen afhaken bij de besprekingen door een blessure moeten afhaken in de wedstrijd