grabbel

Vertalingen

grabbel

(ˈxrɑbəl)
zelfstandig naamwoord mannelijk
onvoorzichtig omgaan met (iets) of (iets) in gevaar brengen je goede naam te grabbel gooien