godslasterlijk

Vertalingen

godslasterlijk

blasphématoire, en impie