gesprekspartner

Vertalingen

gesprekspartner

interlocuteur/-triceinterlocutor (xeˈsprɛkspɑrtnər)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -s
iemand die aan een gesprek deelneemt Onze gesprekspartners van de andere partij zijn de heren Smit en Jansen.