gespitst op

Vertalingen

gespitst op

(xeˈspɪtst ɔp)
bijvoeglijk naamwoord
extra veel aandacht hebben voor iets De belastingdienst is dit jaar gespitst op de hypotheekrenteaftrek.