geschiedkundige

Thesaurus

geschiedkundige:

historicus