gelijkluidend

Vertalingen

gelijkluidend

gleichlautend, homonym