gekant zijn tegen

Vertalingen

gekant zijn tegen

s'opposer