geheel getal

Vertalingen

geheel getal

nombre entier