geen zelfbeheersing hebben

Vertalingen

geen zelfbeheersing hebben

ne pas savoir se maîtriser